Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

legal interim management

MEER INFORMATIE


U wenst te worden gecontacteerd ?

legal interim management voor het notariaat

Wij kunnen U bijstand verlenen voor de klassieke notariële domeinen, zoals verkoop, kredietakten, schenkingen, vennootschappen en rechtspersonen, huurovereenkomsten, basisakten, verkavelingsakten,...


De corebusiness van ons kantoor ligt het beheren van het contentieux (faillissement en uitvoerend beslag),

en in bijzonder de rangregeling en de sluiting ervan.

Maar ook voor het opstellen van een gemotiveerde tegenspraak bij verzet op een rangregeling

of de verkoopsvoorwaarden kan U ons steeds contacteren.


Onze dienstverlening kan voor een korte of langere periode zijn (vb. ziekte of zwangerschap van een medewerker)

of zelfs voor één enkel dossier of project.

oprichting van vennootschappen, herstructureringen en reorganisatie, fusie en splitsing

statutenwijzigingen, ontbinding en vereffening van vennootschappen

Wet continuïteit der ondernemingen (WCO) en coaching bedrijven in moeilijkheden

overdracht en verkoop van aandelen, bestuursaansprakelijkheid

aandeelhoudersovereenkomsten, corporate governance, compliance, due diligence

general corporate law, recht van opstal en erfpacht, erfdienstbaarheden

corporate real estate, stichting en vzw, general legal advise

advies inzake debiteurenbeheer, juridisch advies, (bevoorrechte) schuldeisers

bemiddeling en negociatie, legal crisis management, bemiddeling in geschillen met banken

lening- en kredietovereenkomsten, opstellen en nazicht van contracten

milieu en stedenbouw, (handels)huurwetgeving, insolventierecht

second opinion, expert adviesraad voor bedrijven, vruchtgebruik, arbeidsovereenkomsten

familiale opvolging